Novi Sad:Biblioteka Matice srpske obeležila je svečanom akademijom svoj Dan, 28. april ustanovljen u spomen na dan kada je 1864. doneta odluka o preseljenju Matice srpske i njene biblioteke iz Pešte u Novi Sad