BEOGRAD: Po Sabranim delima Vuka Stefanovića Karadžića "rasuti" su njegovi zapisi koje je beležio tokom 1829-30 godine kada je boravio u Srbiji i pišući biografiju kneza Miloša Obrenovića i sada je Vukova zabeleške objavio urednik "Lagune" Dejan Mihajlović u knjizi "Tajna istorija Miloševe Srbije".