"Uvek mi je bilo važno da moje glavne junakinje budu snažne žene. Moji likovi treba da prikažu romantičnu verziju svake žene, koja ima prave mane, probleme, prošlost, kao što je imaju svi"

 9