Autobiografija Hilari Klinton nije trebalo da uđe u lektiru za prvi razred gimnazija na albanskom jeziku, već da posluži kao primer teksta za knjizevni žanr autobiografije, kaže predstavnik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine Chenan Hemeti i kaže da će predložiti da se umesto autobiografije Klintonove kao primer uzme tekst i autobiografije Vaska Pope.