Bio je autor čitanki, lektira za osnovnu školu, priredio je više knjiga poezije i proze za mališane