Filmski centar Srbije objavio rezultate konkursa za sufinansiranje projekata za dugometražne igrane filmove i filmove sa nacionalnom temom.