Dušan Stojiljković, poslednji preživeli logoraš Koncentrcionog logora Mauthauzen govorio je na promociji nekoliko knjiga o slikaru Milošu Bajiću, takođe logorašu u Mathauzenu i o samom logoru.