Prilikom obeležavanja Dana Narodne biblioteke opet prećutana sudbina nagrade za najtraženiji naslov. Priznanje definitivno ukinuto, a lista najpopularnijih knjiga preimenovana

 11