Predavanje u čast američkog doktora Edvarda Rajana koji je pomagao ranjenicima i civilnom stanovništvu u Beogradu za vreme Velikog rata od 1914. do 1915. godine, održano je večeras u PTT Muzeju u Beogradu.

 

Predavanje u čast američkog doktora Edvarda Rajana koji je pomagao ranjenicima i civilnom stanovništvu u Beogradu za vreme Velikog rata od 1914. do 1915. godine, održano je večeras u PTT Muzeju u Beogradu.Profesorka Medicinskog fakulteta Snežana Veljković koja je održala predavanje "Dr Edvard Rajan i američka sanitetska misija u Beogradu (1914-1915)", kazala je da je doktor Rajan zajedno sa dvojicom lekara stigao u Beograd 1914. godine, gde je zatekao 600 nezbrinutih ranjenika.  Dodala je da je on preuzeo dužnost nad svim bolnicama u Beogradu, kao i da je vodio računa o civilnom stanovnistu koje je hranio i zbrinjavao u bolnici. "Doktor ...