U susret velikom jubileju "Osam vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve", Institut za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pokrenuo je izdavački projekat "Istorija srpskog bogosluženja". Neke od knjiga ove edicije nastale su kao doktorske disertacije, mada ima i onih koje su namenski pisane.