Motiv kuvanja je u romanu Đorđa Pisareva ’U kuhinji sa Zevsom’ metafora za pisanje i život: pisati o životu i živeti za pisanje.