U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je 93. knjiga antologijske edicije "Deset vekova srpske književnosti", u kojoj je predstavljeno stvaralaštvo Ljubomira Simovića.