NOVI SAD: Krdo od stotinak slonova kovitlalo se u provizornom krugu prečnika stotinak metara: ogradu su činile koliko grubo isečene mladice raznoraznog drveća i počupanog šiblja, toliko i crni, snažni urođenici s teškim kopljima u rukama.