Pored stotinak bagremovih pritki raste isto toliko korenova vinove loze. S vinogradarskom motikom u rukama, ušao sam u prvi red, treći put ove godine, da okopam svoj vinograd.