Kako se dogodilo to da evropska kultura koja počiva na viševekovnoj tradiciji humanizma donese na svet totalitarne sisteme, nije li čitav njen razvoj vodio fašizmu i komunizmu? Ova pitanja, pored ostalih, postavlja knjiga eseja poljskog istoričara književnosti, književnog kritičara i profesora Aleksandera Fjuta „U vlasti privida“ (Albatros plus, prevod Ljubica Rosić), koji ovim delom razobličava privide poput onog o velikom značaju poljske…

 2