Autor Milovan Vitezović je izazio nadu da će čitacima biti najprijemčivija etička strana knjige