Novele kolumbijskog pisca Alvara Mutisa prvi put u prevodu na srpskom jeziku. Zahvaljujući beogradskoj izdavačkoj kući IPC media na srpskom jeziku konačno je objavljen deo književnog opusa kolumbijskog pisca Alvara Mutisa.

 16