To da književnost treba da bude pametna naoko zvuči kao tautologija koja se ne dokazuje. Čitava istorija literature uči nas da se na reči lepe misli kao mahovina na staro drvo. Tako je bilo od „Gilgameša“ do nedavno.