Bio je izuzetan čovek koji je imao duhovno zračenje kao retko ko. U knjigama je spajao veliko obrazovanje, duboku meditaciju i ozbiljnost velikog naučnika