Novi roman Srđana Srdića „Srebrna magla pada” (Partizanska knjiga), koji se nalazi u najužem izboru za „Ninovu” nagradu, nosi posvetu „nesanjačima”. To je proza koja drži budnim, pobuđuje na razmišljanje o načinima na koje jezik oblikuje čovekovu poziciju u svetu, emociju, postojanje koje prevazilazi puko sabiranje iskustava, interfejs između više svesti koje obitavaju paralelno. Čitalac sviknut na uobičajenu razradu i grananje sižea na rečenice i pasuse sada menja taktiku čitanja, u hodu se prilagođava izlaganjima junakinje Sonje i onoga kome ona stremi, kao i drugim glasovima iskrslim u prostoru romana, i gde stremiti drugome ne znači…