Vule Žurić o romanu koji se bavi epidemijom u Irigu u 18. veku. Iako može da se čita u mnogim žanrovskim “ključevima”, pre svega je reč o još jednoj priči o pisanju