Svetska organizacija pantomimičara obeležiće različitim programima 22. mart - Svetski dan pantomime u više od 30 zemalja na četiri kontinenta.