"Iznenada jedan visok čovek sa crnom bradom iz pogrebnog društva dolazi do mene i kaže: 'Jesi li ti siroče? Jesi li ti siroče od Grinstajnovih? Gde si bio? Čekamo te!' On me ščepa za ruku, kao da želi da je zadavi i odvlači me dalje."