Peto takmičenje solo pevača “Vera Kovač Vitkai”, koje nosi ime naše poznate operske umetnice, biće održano ovog vikenda u Novom Sadu, u Muzičkoj školi “Isidor Bajić”, kao i dosad.

 

Peto takmičenje solo pevača “Vera Kovač Vitkai”, koje nosi ime naše poznate operske umetnice, biće održano ovog vikenda u Novom Sadu, u Muzičkoj školi “Isidor Bajić”, kao i dosad.