Reč popularan izražava privlačnost bilo kog umetničkog dela (kao što je knjiga, aktivnost, običaj ili tradicija, spektakl ili predstava). U isto vreme, reč popularan naglašava kako je nešto omiljeno ili cenjeno kod velikog broja ljudi zato što im pruža zadovoljstvo. Ali, ona ima i društvenu dimenziju. Ona se odnosi na prednosti, čežnje ili maštu društvene većine (ili bar velike grupe ljudi) u svakom društvu u određenom trenutku u istoriji. Takav smisao razvija se od latinske reči popularis što znači pripada narodu, demokratski i populus koja označava ljude.

 1