Život Jovanke Broz, njena uloga u i uticaj na supruga doživotnog predseddnika SFRJ Josipa Broza Tita, pa i događaje tog vremena, bila je tema doktorske disertacije istoričarke Ivanu Pantelić, koju je sada pod naslovom „Uspon i pad „prve drugarice” Jugoslavije” (Jovanka Broz i srpska javnost 1952-2013) objavio Službeni glasnik. Javnost za Jovanku Broz nije čula ni kada se venčala 1952 godine sa Titom već četiri godine kasnije kada se njeno ime…