Kapitalni poduhvat "Deset vekova srpske književnosti" u ediciji Matice srpske jedan je od načina da pogled u istoriju vratimo hiljadu godina unatrag