Piljikić na nastupu svoje supruge skinuo košulju i pokazao ljubavni tatu, ona mu uzvratila osmehom.