Makedonsku pesmu, poreklom iz kraja gde je nastala i pesma "Zajdi, zajdi" , Bilja Krstić poželela je još davno da snimi, kada ju je prvi put čula.

 1