Predstavljeno deseto kolo i stota knjiga antologijske edicije izdavačkog centra Matice srpske. Vuksanović: Kontinuitet literarne reči od usmenog stvaralaštva do savremenih žanrova