Dok Francuska i ostatak sveta žale zbog požara koji je naneo veliku štetu na katedrali Notr Dam u Parizu, šire se spekulacije o tome šta bi moglo biti od najveće pomoći u njenoj rekonstrukciji.