Grad koji je bio rušen i ponovo zidan iz temelja. Orijentalni grad, barokni grad, grad koji se menjao kako su se menjala i carstva pod kojima je bio. Samo u stotinak godina tri put je otiman iz ruku Osmanskog carstva i prelazio u vlast Habzburga, a potom ponovo vraćan u sultanove ruke. Tajne 18. veka u kom se Beograd oteo Istoku otkrivaju nam spisi Doksata de Moreza i zidine Beogradske tvrđave.