Zavičajni muzej u Paraćinu jedina je ustanova kulture iz Srbije koja, pored sličnih institucija iz Nemačke, Mađarske i Španije, učestvuje u evropskom projektu ,"Zanatska Evropa u bronzanom dobu i danas (CRAFTER)“.Direktor Zavičajnog muzeja u Paraćinu Branislav Stojanović je rekao da će u ove četiri zemlje u septembru biti organizovane izložbe gde će biti predstavljene replike posuda iz bronzanog doba."Svaka zemlja će predstaviti svoju bronzanodopsku kulturu, a mi učestvujemo sa Vatinskom kulturom. Na osnovu iskopanih posuda iz bronzanog doba, umetnici će raditi replike koje će biti predstavljene na zajedničkoj izložbi", rekao je Stojanović.U okviru projekta je urađen i dokumentarni film o pravljenju tih posuda. Projekat je počeo sredinom 2018. godine, koja je bila godina evropskog kulturnog nasleđa, a trajaće godinu i po dana."Cilj ovog projekta je promovisanje lokalnih umetnika koji će svoj rad moći da predstave širom Evrope, a pored toga, cilj je da se kroz lokalne različitosti, pok