Analiza preko sto hiljada romana pokazala je da se broj autorki, ali i ženskih likova od 19. veka do 1960-ih neprekidno smanjuje.