Verujemo da niko nikada ne bi zaista mogao da proceni njene prave godine