Da li su deca kriva što rano prestaju da budu deca - ili neko drugi?