Mnogima će sada biti zbnatno teže da odgledaju poslednju sezonu "Igre prestola"