Da li je suđeno da vaš život polako postaje dosadniji nakon svakog rođendana?

 97