- Porodica je bila oduševljena, a mnogi prijatelji i poznanici su znali da prođu pored mene jer me ne bi prepoznali - kaže Ela

 8