Žene teže savršenstvu kada je njihovo telo u pitanju jer ih svakodnevno sa svih strana bombarduju slikama zgodnih i zategnutih modela

 9