Kengur koji je viđen u šumama i pašnjacima severne Austrije, zbunio je danas lokalnu policiju, koja nije navikla da se susreće sa životinjom čije je stanište u Australiji.