Već hiljadama godina ljudi ga koriste u medicinske svrhe i u ishrani, a sada se zna da može popraviti i zdravlje pasa.