U Južnoj Africi je primećeno mladunče slona sa povredom koja može da ugrozi njegov život.