Deo britanskog medicinskog istraživanja je obuka pasa s ciljem da budu u stanju da otkriju rak creva, najavili su istraživači.