Gubitak kućnog ljubimca gotovo je jednaka smrti člana porodice pa taj zastrašujući dan može biti jedan od najtraumatičnijih u našim životima.