Mala spašena veverica došla je u posetu čoveku koji ju je spasio, othranio i zatim pustio na slobodu.