Ekipa Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u saradnji sa Zoo vrtom Palić i Specijalnim rezervatom prirode "Carska bara", vratila je prošlog petka u prirodu mladog orla belorepana.