Iako smo već davno došli do tog stepena razvoja da znamo kako utičemo na prirodu i koliko štete nanosimo sebi i ostalim bićima na ovoj planeti, nažalost, još uvek ne prestajemo s nepromišljenim radnjama.