Jedan mali rakun, u oblasti Pasko u SAD, odlučio je da proveri da li je nešto ostalo na dnu mesne konzerve i tako se zaglavio da nije mogao da se sam oslobodi.