Španska policija je zatvorila, kako se veruje, najveću ilegalnu farmu kornjača u Evropi, koja je prodavala ugrožene vrste za 10.000 evra po jedinki.